ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ


ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Αξονικός Τομογράφος 64 τομών PHILIPS. Ο μοναδικός στις Κυκλάδες και ο πρώτος στο Αιγαίο. Αξονική Τομογραφία όλων των ειδών και σε 3D απεικόνιση. Επίσης διενεργούνται ειδικές αξονικές όπως:
-Αξονική Αγγειογραφία
-Αξονική αναίμακτη στεφανιογραφία
-DENTAL SCAN
-Κατευθυνόμενες βιοψίες όγκων

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΑ TRIPLEX

Υπερηχοτομογράφος Philips IU22 με πληθώρα ηχοβόλων κεφαλών έχουμε τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των ειδών υπερήχων και TRIPLEX. Επίσης πραγματοποιούνται κατευθυνόμενες βιοψίες (FNA).


ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΑ TRIPLEX

Υπερηχοτομογράφος Philips IU22 με πληθώρα ηχοβόλων κεφαλών έχουμε τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των ειδών υπερήχων και TRIPLEX. Επίσης πραγματοποιούνται κατευθυνόμενες βιοψίες (FNA).

ΕΜΜΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Μαστογράφος SOPHIE PLANMED κατασκευής Νοεμβρίου 2010. Μειωμένη δόση ακτινοβολίας – υψηλής ευκρίνειας εικόνες, καθώς και δυνατότητα αποστολής και συνεκτίμησης της μαστογραφίας από ειδικό Μαστολόγο.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Ακτινολογικό σύστημα VILLA MOVIPLAN κατασκευής Δεκεμβρίου 2010.


ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Ακτινολογικό σύστημα VILLA MOVIPLAN κατασκευής Δεκεμβρίου 2010.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Ορθοπαντογράφος VILLA ROTOGRAPH EVO κατασκευής Δεκεμβρίου 2010.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας NORLAND κατασκευής Οκτωβρίου 2010.


ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Σύστημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας NORLAND κατασκευής Οκτωβρίου 2010.

(ΠΡΟΣΕΧΩΣ) ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει ανοικτός Μαγνητικός Τομογράφος για την εκτέλεση όλων των ειδών Μαγνητικών Τομογραφιών.

Συμβεβλημένοι με ΕΟΠΥΥ

Συνεργασία με Ιατρικό Αθηνών

Πιστοποιήσεις

Copyright by Diagnostiki Naxou 2019. All rights reserved.